• ΔΕΥ - ΠΑΡ: 09:00 - 18:00 / ΣΑΒ - ΚΥΡ: Κλειστά
  • Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 355, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  • +30 210 65 33 968

Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στην «ANDELI MOTOTOURING» είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους χρήστες του διαδικτύου, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές. Η «ANDELI MOTOTOURING», οι αρθρογράφοι και η συντακτική ομάδα δεν παρέχουν σε καμία απολύτως περίπτωση νομικές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η Ιστοσελίδα. Η «ANDELI MOTOTOURING» σε καμία περίπτωση δε συστήνουν και δεν προχωρούν σε σύγκριση των επαγγελματιών που προβάλλονται στην ιστοσελίδα της. Στόχος της είναι να προωθήσει τις υπηρεσίες της σε όλους όσους χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα της.

Η «ANDELI MOTOTOURING» συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε όλα τα στάδια της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του ογκώδους περιεχομένου του. Ως εκ τούτου αρνείται ρητά την ύπαρξη οποιασδήποτε ρητής, έμμεσης ή εκπορευόμενης από τις περιστάσεις ή την αξιοπιστία του εγγύησης για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους. Στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι χρήστες/επισκέπτες της «ANDELI MOTOTOURING» έχουν την πλήρη ευθύνη για τη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών και ενθαρρύνονται να υποβάλουν όποιες παρατηρήσεις ή διορθώσεις έχουν στο διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Γίνεται αποδεκτό ότι στην «Συστηματική» και «Τακτική» Παρακολούθηση των υποκειμένων-χρηστων σε μεγάλη κλίμακα (regular and systematic monitoring) εντάσσονται όλες οι μορφές on line παρακολούθησης όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση των μετακινήσεων του υποκειμένου-χρηστη (location tracking) η επεξεργασία που στοχεύει στον καθορισμό της καταναλωτικής συμπεριφοράς και συνηθειών του υποκειμένου για διαφημιστικούς σκοπούς (behavioral advertising) καθώς και ο καθορισμός του Προφίλ του υποκειμένου-χρηστη με βάση συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την καταναλωτική του ταυτότητα, τις προτιμήσεις του, επισκεψιμότητα σε συγκεκριμένα καταστήματα, (Profiling).

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (των «Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων της Οδηγίας 96/45 και όπως ισχύουν σήμερα) σε «μεγάλη κλίμακα», όπως δεδομένων που αφορούν την θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και Γενετικά Δεδομένων ή Υλικό όπως και Βιομετρικά Στοιχεία ορίζονται ως « Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα» με το Νέο Κανονισμό.

Ο χρήστης που αναρτά τα προσωπικά του στοιχεία και Ειδικά Προσωπικά Δεδομένα και προβαίνει οικειοθελώς σε ενέργειες που του προτείνει η «ANDELI MOTOTOURING» είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ενέργεια αυτή και δεν αντίκειται στα «πιστεύω του» αφού γίνεται για το σκοπό για τον οποίο έχει ο ίδιος ορίσει.

 Ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου γνωρίζει ότι η περιήγησή του στο διαδίκτυο στην ουσία καταγράφεται συνεχώς και πλήθος πληροφοριών που τον αφορούν συλλέγονται για διάφορους σκοπούς κυρίως προωθητικούς.  

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette), καθώς επίσης ότι τα στοιχεία που τον αφορούν και αναρτά είναι ακριβή και αληθινά και τα οποία με ελεύθερη βούληση δίνει την συναίνεση του, ρητά και εν πλήρη γνώσει του με σαφή θετική ενέργεια να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας (και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα).

Στις περιπτώσεις όπου δίνεται από την «ANDELI MOTOTOURING» η δυνατότητα στον χρήστη ή το μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση η οποιαδήποτε τέτοιου είδους χρήση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Υποβάλλοντας υλικό στην «ANDELI MOTOTOURING» της παραχωρείτε μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του εντός της «ANDELI MOTOTOURING» ή σε συνεργαζόμενες με αυτήν ιστοσελίδες και σύμφωνα με το σκοπό που η ίδια έχει ορίσει. Συμφωνείτε πως δε θα λάβετε καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο που υποβάλετε στην «ANDELI MOTOTOURING», δεδομένου ότι εσείς με την συναίνεση σας αναρτήσατε τα προσωπικά σας στοιχεία , για την ακρίβεια των οποίων είστε μόνο εσείς υπεύθυνοι.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον κάτοχο τους, ενώ η «ANDELI MOTOTOURING» δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του χρήστη, εκείνου που υποβάλλει το υλικό, αφού πρώτος εκείνος τα παρέχει οικειοθελώς και με την συγκατάθεση του.

Ο χρήστης της «ANDELI MOTOTOURING» , υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για το σκοπό που την προορίζει και ορίζει το καταστατικό της, να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της «ANDELI MOTOTOURING» για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της «ANDELI MOTOTOURING» για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η «ANDELI MOTOTOURING» διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της «ANDELI MOTOTOURING», εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν είναι λογικοί και ορθοί, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Είστε ενήμεροι ότι η «ANDELI MOTOTOURING», διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος. Συνεπώς, οι χρήστες/μέλη αναγνωρίζουν ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσης τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά της «ANDELI MOTOTOURING» ή των διαχειριστών της.

Τέλος, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι η «ANDELI MOTOTOURING» έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας με τέτοια κίνηση εκ μέρους της «ANDELI MOTOTOURING», μπορείτε να επικοινωνήσετε για περαιτέρω διερεύνηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από συνδρομητή – χρηστη μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση αν δεν δηλωθεί η αντίρρηση αυτή, γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει η συναίνεση του στην χρήση των προσωπικών δεδομένων που ο ίδιος έχει δηλώσει αλλά και εν γένει αποδοχή των όρων χρήσης.

COOKIES
Η «ANDELI MOTOTOURING» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες ιστοσελίδα www.andelimototouring.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι εντολές – παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.andelimototouring.gr.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η «ANDELI MOTOTOURING» έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ «ANDELI MOTOTOURING», ο οποίος με την γνώση του στη διαδικασία αναζητά στοχευμενα μέτρα που απαιτούνται για την διασφάλιση της νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.