Αθήνα 23 Μαρτίου 2015

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αποκλειστική στρατηγική συνεργασία μας με τον όμιλο ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε., επίσημο εισαγωγέα και διανομέα δικύκλων HONDA στην Ελλάδα. Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας και αξιοποιώντας την εμπειρία και  τις δυνατότητες του τεράστιου Πανελλαδικού δικτύου συνεργατών του ομίλου ΣΑΡΑΚΑΚΗ, η ANDELI ® Mototouring™  διασφαλίζει την απόλυτη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.