Το Ινστιτούτο είναι φορέας κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα, τα οποία αφορούν το οδικό περιβάλλον και τη θέση του μοτοσυκλετιστή σ΄αυτό. Αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του μοτοσυκλετιστή και των άλλων καθημερινών χρηστών του δρόμου.

Πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί, χωρίς σημαντικούς περιορισμούς στην ελευθερία της κίνησης, επειδή υπάρχουν μεγάλα περιθώρια
βελτίωσης της συμπεριφοράς όλων μας στο δρόμο.

Το  Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας, μετά από έρευνα και εφαρμογή προγραμμάτων τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια, επέλεξε ως φορέα τεχνογνωσίας
και πιστοποίησης τη Βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (RoSPA – The Royal Society for the Prevention of Accidents – www.rospa.com), το σημαντικότερο φορέα στην πρόληψη των ατυχημάτων στη Μεγ. Βρετανία και έναν από τους καλύτερους παγκοσμίως.

Ήδη το Ινστιτούτο, με την ενεργή στήριξη της ΜΟΤ.Ο.Ε. και των ενδιαφερομένων Λεσχών της, αναπτύσσει σε όλη τη χώρα, μέσω πιστοποιημένων παρατηρητών
εκπαίδευσης δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που απευθύνονται:

στους νέους, οι οποίοι πρόκειται να αποκτήσουν τα προσεχή χρόνια άδεια ικανότητας οδήγησης, στους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την ασφάλειά τους…

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό από τη διημερίδα θα δείτε στη σελίδα μας στο facebook

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαίδευση & βελτίωση οδικής ασφάλειας: ADVANCED Riders Tuition – Level A

Η δράση εκπαίδευσης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας απευθύνεται σε κάθε μοτοσυκλετιστή, ο οποίος επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλειά του. Στόχος της δράσης είναι να προσφέρει θεωρητική και εξατομικευμένη πρακτική εκπαίδευση σε όσους θέλουν να βελτιώσουν την ασφάλειά τους. Περιλαμβάνει προσωπική αξιολόγηση του τρόπου που ο ενδιαφερόμενος ήδη οδηγεί, συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και προτάσεις για λύση. Μπορούν να ακολουθήσουν πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη ενός διαφορετικού τρόπου οδήγησης – ενός τρόπου διαχείρισης του δρόμου με γνώμονα την ασφάλεια.

Κάθε μοτοσυκλετιστής, ο οποίος κατέχει ήδη ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α ή ΜΟΤ/ΤΟΥ και επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλειά του στον καθημερινό δρόμο, μπορεί να απευθύνεται στον Παρατηρητή Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου (Πιστοποίηση ROSPA – RoADAR ADVANCED RIDER), ο οποίος βρίσκεται γεωγραφικά κοντύτερά του για να παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση διαρκεί 9 ώρες συνολικά (θεωρία 5 ώρες και πράξη 4 ώρες) και περιλαμβάνει βασικές γνώσεις που αφορούν τον ασφαλή αναβάτη, το ατύχημα, τον τεχνικό έλεγχο της μοτοσυκλέτας, το σήκωμά της και κυρίως διδάσκεται το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Χορηγείται βεβαιωτικό εκπαίδευσης και έκθεση αξιολόγησης.

Κόστος: Η εκπαίδευση κοστίζει 30 ευρώ (30% έκπτωση με κάρτα ΜΟΤ.Ο.Ε.),  εφόσον ο ενδιαφερόμενος ενταχθεί σε τμήμα εκπαίδευσης, το οποίο η Λέσχη του Παρατηρητή Εκπαίδευσης θα έχει ανακοινώσει και αντιπροσωπεύει το κόστος ανάπτυξης και διατήρησης του προγράμματος.

Δεν προβλέπεται αμοιβή των Παρατηρητών Εκπαίδευσης. Εάν για γεωγραφικούς λόγους αυτό είναι δύσκολο, δηλαδή ο/η ενδιαφερόμενος/η μένει μακριά από τις πόλεις διαμονής των μελών του Ινστιτούτου, τότε απευθύνεται ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στο Ινστιτούτο. Ιδιαίτερα, εάν ο ενδιαφερόμενος εκπροσωπεί φορέα ή ομάδα και ενδιαφέρεται η εκπαίδευση να οργανωθεί στη δική του πόλη, η επικοινωνία πρέπει να γίνει ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ με το Ινστιτούτο.